ไม่ทราบ อื่นๆ

ไอศกรีม

TAKURA RAMEN

ปลาเก๋านึ่งซีอิ้ว

ภัตตาคาร สบล .