ไม่ทราบ อื่นๆ

ข้าวหน้าหมูไข่กุ้ง

ChouNan (โชวนัน)

Seafood Soup

T