ไม่ทราบ อื่นๆ

Chocolate Sundae

Meat Steak With Teriyaki Sauce

Sizzler (ซิซซ์เลอร์)

โคลลอนสติ๊ก

7-11