ไม่ทราบ อื่นๆ

double chocolate chip w/whip cream

mousses & meringues

ปลาหิมะนึ่งซีอิ้ว

Grand San Yod (แกรนด์ แสนยอด)

สปาเกตตี้ฟัวกลาส์ผัดพริกแห้ง

S'Mores Hunting Lodge

ยำทูน่า

Fuji @Tesco Lotus Songkhla