ไม่ทราบ อื่นๆ

นำ้เต้าหู้ซันเด

Swensen's (สเวนเซ่นส์)

หนำเลี้ยมผัดหมูสับ

ต้องตาปูดอง (Thongta Pudong)