ไม่ทราบ อื่นๆ

มัสมั่นไก่

130 Myhome

ข้าวหน้าหมูทอดแกงกะหรี่

Penguin Gyudon

สเต๊กไก่ซอสเชียส

Sizzler (ซิซซ์เล่อร์)