น้ำแข็งไส อื่นๆ

แมงกระพรุนผัดน้ำมันหอย

The Canton House (เดอะ แคนตัน ...

บะหมี่จับกัง

บะหมี่จับกังเยาวราช

ข้าวต้มกระเพาะหมู

ครัวทำเอง